Meny

Återvinnings & Jordprodukter

Hantering av schaktmassor

Återanvändning och återvinning av schaktmassor är positivt.
Det får dock inte ske på ett sådant sätt att föroreningsbelastningen
på den nya platsen ökar eller bidrar till att området ser skräpigt ut.

Vi tar endast emot schaktmassor som håller under KM. Det är beställaren/avsändaren av schaktmassorna 
bär ansvaret för att säkerställa/intyga att massorna håller godkänd nivå. 

Genom att återvinna massor bevaras ändliga resurser, vilket är bra för miljön i vår kommun.

Schaktmassor betraktas som avfall och beroende på innehållet kan det även vara farligt avfall.
Därför gäller det att du hanterar schaktmassor på rätt sätt.


Återvunna schaktmassor är utmärkt material att använda till exempelvis vägbyggen, bullervallar eller som utfyllnad vid en byggnation.
Massorna får inte innehålla material som metall, plast, gummi eller liknande som ger ett skräpigt intryck och som inte tillför konstruktionen något.