Meny

Intippning av massor

På vår massåtervinning på Kalvö tar vi  emot allt från jordmassor till blandat avfall som går under yrkesmässig verksamhet, ej privatpersoner.

Dessa massor får ej vara förorenade eller blöta, det är avsändaren av avfallet som bär ansvar för att kontrollera detta. Anläggningen tar emot material upp till KM. Massor som tippas in på anläggningen skall vara analyserade. Analys och ursprung redovisas vid intippning.   

Personalen på anläggningen avgör vilken typ av material som tippas in. Vid intippning av otillåtet material debiteras kunden för de kostnader som uppstår + 10.000 kr exkl moms i avgift.

Mottagningsblankett 

Information mottagning massor

Tippningkalvo12