Meny

Jord

På Kalvö Massåtervinning tar vi hand om och förädlar intippade jordmassor/schaktmassor till fyllnadsjord och återvinningsjord.
Fyllnadsjorden är lite grövre och kan innehålla större stenar och rötter mm, ej packningsbar.
Återvinningsjorden är lite finare, kan innehålla sten och dyligt upp till 16 mm. Passar bra till utfyllnad för grönytor.

Kalvo1