Meny

Miljö och kvalitetspolicy

MILJÖ

Vi strävar hela tiden efter att hålla en god standard på våra bilar och maskiner, och följer Stockholms Stads miljökrav för att på så sätt minska miljöutsläppen. Målsättningen är att samtliga bilar skall vara Euroklass 6.

Arbetet och produktionen i våra egna täkter och på massåtervinningen hanteras miljömässigt korrekt och tas om hand med hänsyn till de lagar, regler och branchöverenskommelser som gäller.

Vi har även en av Sveriges modernaste lastbilstvättar som håller en hög miljöstandard som tar hand om restavfallet på ett säkert sätt.  

Vi följer tillämpliga lagar, förordningar, krav, samt har en hög kunskap och medvetenhet om hållbarhet, miljö och kvalitet.

 Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001.  KVALITET

Fokusområden:

  • Helhetslösningar
  • Kompetens och servicegrad
  • Effektiva rutiner
  • Sund ekonomi för alla

 

För att säkra leveranserna till våra kunder och effektivisera orderläggningen och transporterna har vi digitaliserat våra flöden genom orderappar till samtliga bilar och maskiner.

Ytterligare ett steg i vår kvalitetssäkring är vågintegrationen till affärssystemet för att på så sätt minska felmarginalen.Vi är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Klicka på länken, filen öppnas som en pdf. Certifikat ISO 9001 2019

Läs mer om vår Miljö och Kvalitetspolicy genom att klicka på länken

 

"Varje produkt eller tjänst  som levereras ska uppfylla våra kunders krav och förväntningar på kvalitet, leveranser samt utlovade priser".

Henrik Carlsson VD