Meny

Företaget

Engagerade Entreprenörer
Nynäs-Ösmo LBC Mark & Anläggning AB ägs av engagerade entreprenörer, som bor och verkar i Nynäshamnstrakten.
Vår ambition är att i alla lägen vara den naturliga samarbetspartnern för dig som kund.
Närheten till vår lokala marknad gör att vi kan minska miljöbelastningen och vara snabbt på plats med bästa tänkbara service som följd.
 
Vår affärsidé
Nynäs Ösmo LBC Mark & Anläggning AB är ett serviceföretag inom mark, transport och anläggning, som på den lokala marknaden erbjuder grus och krossprodukter, återvinning, transport- och maskintjänster samt entreprenadarbeten till privata, offentliga och företagskunder. Fokus på miljö, kvalitet och service genomsyrar vårt arbete.

Vår vision
Nynäs Ösmo LBC Mark & Anläggning AB skall genom ständig utveckling tillsammans med kunder, samarbetspartners och medarbetare vara det lokalt bästa företaget inom vår bransch.

Förlängt täkttillstånd
Enligt beslut från Länsstyrelsen 2017-06-20

Tillståndet gäller för naturgrustäkt  inklusive krossning och sortering, med ett totalt uttag av högst 650 000 ton naturgrus och till ett maximalt årligt uttag om 60 000 ton.
Tillståndet omfattar även krossning av bergmaterial, mellanlagring och återvinning av avfall för jordtillverkning. Tillståndet omfattar även användning av avfall i anläggningsändamål för efterbehandling av bergtäkten.

Tillståndet gäller till och med 31 december 2032.